Thông tin liên lạc

Tên cửa hàng:BODOR-Vietnam

Số điện thoại:0898997066

Email: service.vietnam@bodor.com

Tên công ty hợp pháp:BODOR LASER LIMITED

Địa chỉ: 25 1st,Ave Sunrise D, - the manor central park, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam., 25 1,Ave Sunrise D, Hà Nội 100803, Việt Nam

Biểu mẫu liên hệ